Osobný kurz MBA

Tipnite si, o čom bude prvá kniha, ktorú chytí do rúk čerstvý absolvent ekonómie? Pravdepodobne nie o ekonómii, však? Chyba. Kniha, ktorú som začal čítať hneď po štátniciach sa volá Osobný Kurz MBA. A začína zaujímavo: podľa autora Josha Kaufmana nemá zmysel platiť za štúdium ekonómie. Všetky potrebné informácie k tomu aby ste boli spôsobilí začať podnikať nájdete aj na pultoch kníhkupectiev. Keby s tým prišiel o päť rokov skôr, možno by som nad tým rozmýšľal…

Biznis by mal byť o vytváraní a odovzdávaní hodnôt platiacim zákazníkom, a nie o organizovaní legálneho podvodu. Nanešťastie pre nás všetkých, obchodné školy potlačili to prvé, aby mohli učiť to druhé.

Kaufman to urobil. Ukončil formálne štúdium a začal so samoštúdiom. Miestne kníhkupectvá museli mať radosť. Na stránke Personal MBA uvádza rozsiahly zoznam kníh, ktoré prečítal. Do svojej prvotiny z nich vybral to najlepšie.

Podnik, ktorý nevytvára hodnotu pre iných, je hobby. Podnik, ktorý nepriťahuje pozornosť, je krach. Podnik, ktorý nepredáva hodnotu, ktorú vyrába, je dobročinná organizácia. Podnik, ktorý neponúka to, čo sľúbil, je podvod. Podnik, ktorý nezarába dosť peňazí na to, aby sa udržal v prevádzke, nevyhnutne spreje k zatvoreniu.

Kniha pozostáva z dvanástich kapitol, ktoré zhŕňajú základné informácie o podstatných oblastiach podnikania, o.i. financovaní, motivácii, systémoch a predaji. Kapitoly sú rozdelené do myšlienkových blokov, kratších ako dve strany, aby ľudia nestrácali pozornosť. Osobný kurz MBA kladie dôraz na jednoduchosť a prístupnosť a vôbec nie je nutné čítať knihu ako beletriu – stačí si vybrať práve potrebné časti.

Zisk je dôležitý, ale je len prostriedkom, ktorý slúži konečnému cieľu: tvorbe hodnoty, plateniu výdavkov, odmeňovaniu ľudí, ktorí sa podieľajú na fungovaní podniku a zabezpečeniu živobytia pre seba a svojich najbližších.

Napriek (alebo kvôli?) štúdiu ekonómie som v knihe našiel dosť podnetných myšlienok na to, aby som ju považoval za kvalitnú a odporučil ju nielen tým, ktorí chcú začať podnikať a majú obavy z toho, že majú málo informácií. Plusom pre mňa boli výborne zvolené citáty osobností na začiatku každého myšlienkového bloku a zoznam odporúčanej literatúry na konci knihy.

Choď tak ďaleko, ako dovidíš. Keď tam dôjdeš, uvidíš ďalej.

Za požičanie knihy ďakujem Michalovi Draganovi :)

Josh Kaufman – Osobný kurz MBA (na martinus.sk)